In gesprek over Waarden

4 06 2010

Op 15 april jl.  maakte Bond zonder Naam de resultaten van de Nationale Waardepeiling bekend. Alle Vlaamse partijvoorzitters werden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.  Voor één keer waren politieke partijen het met elkaar eens: het gesprek rond waarden, met respect voor verscheidenheid,  moet verder worden gevoerd. Deze consensus is een kostbare aanmoediging voor het ‘Waarden in Actie’-plan dat Bond zonder Naam opstart.

Tussen de uitbarsting van de IJslandse vulkaan en het BHV-dossier zorgden de Vlaamse partijen voor een ‘historisch’ moment tijdens het BZN Waardecongres.   Alexander De Croo (Open VLD),  Bart De Wever (N-VA) , Wouter Van Besien (GROEN!) en Caroline Gennez (sp.a) waren persoonlijk als partijvoorzitter aanwezig. Marianne Thyssen (CD&V) en Bruno Valkeniers lieten zich vervangen, respectievelijk door Ward Kennes, Vlaams Volksvertegenwoordiger ,en Steven Utsi, directeur studiedienst. Ulla Werbrouck (LDD) had toegezegd, maar werd in extremis verhinderd.

Tijdens dit waardedebat ontstond over de partijgrenzen heen een gemeenschappelijk beeld van waarden. Bond zonder Naam kreeg een volmondige ‘JA’ als het gaat om een samenleving waarin de politiek en Vlaanderen  1) samenwerken aan een lange termijnperspectief en zich bekommeren om toekomstige generaties, 2) zich verbonden weten door waarden en vanuit een normbesef sociale controle uitoefenen, 3) gemeenschap- en burgerschapszin verder ontwikkelen en tenslotte respect opbrengen voor anderen, ook als ze verschillend zijn.

Alle partijen hebben hun steun en partnerschap officieel toegezegd aan het BZN ‘Waarden in Actie’-plan dat bestaat uit drievoud: 1) Nationale Waardepeiling, 2) Gesprek op het ‘marktplein’ en 3) Jaarlijkse Boodschap zonder Naam-campagne rond één van de 10 gekozen waarden waar Vlaanderen concreet mee aan de slag kan.  Met dit actieplan wil Bond zonder Naam in alle sectoren van de samenleving  een gesprek op gang trekken met mensen over wat zij belangrijk vinden. De samenwerking met de 10 steden en gemeenten en de politieke partijen zijn de eerste stappen in dit waardetraject. Op deze manier beoogt BZN op een duurzame manier beweging te creëren rond waarden.

Zo vlak voor de verkiezingen koesteren wij de uitkomst van ons waardecongres. Op een moment dat politieke partijen het over niets meer eens lijken, bevestigen ze allemaal voor een volle zaal dat  de nood aan dialoog rond waarden, het vertrouwen in de politiek en in de toekomst kan herstellen. De maatschappelijke rol die BZN al 50 jaar speelt werd hierin sterk gewaardeerd; Dat was ronduit deugddoend. Volgens Alexander De Croo maakt dit waardenproject enkel kans als het  niet gepolitiseerd, maar vanuit een onafhankelijke sociaal-culturele beweging als BZN wordt aangestuurd. Je kan raden dat dit ons hoopvol stemt. In een politiek systeem dat mensen dwingt om in conflict te gaan, is het niet gemakkelijk om een verbindend gesprek aan te gaan. BZN is dan ook zeer dankbaar om de inspanningen die door alle partijvoorzitters werden geleverd. BZN zal politieke partijen in de toekomst blijven uitnodigen tot een gelijkaardig gesprek  rond andere waardegerelateerde thema’s waar BZN werk wil van maken. Wordt vervolgd!”aldus Patrick Hanjoul, directeur van Bond zonder Naam.

Advertenties
Passie is wie je bent!

12 02 2010

Ludo Daems schreef een tijdje geleden het boek ‘Passie is wie je bent’. In zijn boek laat hij zien hoe je al datgene dat je nu al hebt, optimaal kan ontwikkelen. Zijn boodschap is zeer kernachtig de volgende: ‘Wie zijn passie vindt en gaat delen met vrienden, familie en collega’s, stuurt een positieve energie uit naar zijn omgeving en biedt ook anderen kansen. Zo deel je niet alleen, maar inspireer je ook anderen je voorbeeld te volgen. Gedeelde passie staat dan garant voor een omgeving waarin je goedgezind wordt wat het eenvoudiger maakt om ook op lange termijn gepassioneerd te blijven. Hoe groter de passie, hoe meer men zijn onbeperkte mogelijkheden gaat benutten.’ Echt geluk komt nooit van wat we hebben maar des te meer van wat we doen, wat ons doet groeien en ons laat zijn wie we zijn.

Een mooie samenwerking met de boodschap van het boek ‘Ik kies voor mijn Talent’ waarin wordt gesteld dat radicaal kiezen voor waar je goed in bent (en dus ook voor waar je gepassioneerd bent) de weg is naar authenticiteit, het zijn wie we zijn…

Recensie door Linda Huijsmans

3 12 2009

De titel “Ik kies voor mijn talent” doet vermoeden dat Luk Dewulf een soft zelfhulpboek heeft geschreven. Eenmaal opengeslagen blijkt het een praktische gids voor een zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling te zijn. Dewulf belicht het fenomeen talent van alle kanten en schetst de omstandigheden waarin dat het best tot bloei komt. Om de theorie tot leven te brengen, noemt hij vele voorbeelden en voegt vragenlijsten bij om zelf in te vullen.

Lees hier de volledige recensie.

Als je talent en zand bij elkaar brengt…

18 11 2009

Beelden zeggen veel meer dan woorden…

Recensie door NBD|Biblion

18 11 2009

Ondertussen beginnen de recensies op te duiken op het internet. Volgende recensie plukten wij van de website van bol.com:

Met dit boek wil Luk Dewulf, pedagoog en adviseur bij ‘The Learning Company’, de lezer aanzetten om zijn talent ten volle te ontplooien. De centrale gedachte is dat je zelf je verantwoordelijkheid moet nemen om te werken aan datgene waar je goed in bent. Eerst legt de auteur de verbinding tussen talent en duurzaamheid. Vervolgens bouwt hij een referentiekader op en gaat hij dieper in op enkele belangrijke begrippen. Daarna gaat Dewulf in op het keuzeproces en de handleidingshypothese, die stelt dat iedere mens een handleiding heeft die kan leiden tot zelfrealisatie. Verder heeft hij ook aandacht voor het feit dat mensen hun eigen talenten of die van anderen soms niet zien. Tot slot formuleert hij een aantal aanbevelingen die kunnen worden toegepast in werksituaties, scholen en de opvoeding. Dat alles wordt ondersteund met casussen, opdrachten, instrumenten, tips en eindnoten. Een vlot geschreven en positief boek, dat vooral de krachten van mensen benadrukt, geschikt voor een ruim publiek. Aantrekkelijke kleurendruk, verlucht met schema’s, kaders en enkele foto’s. Hardcover.

Talent in Actie: ludiek voorbeeld

17 11 2009

Vandaag stootte ik op volgend youtube-filmpje dat een prachtig voorbeeld is van het talent dat een jongeman achter de drive-in aan het licht legt. Een ludiek voorbeeld van talent:

Cartoons slotevent ‘Lerend netwerk talent en bezieling’ door Cees Smits van Sketch Me

24 10 2009

Afbeelding1

Tijdens het slotevent van het lerend netwerk rond talent en bezieling werden prachtige cartoons gemaakt. O.a. naar aanleiding van het interview dat Luk Dewulf gaf over het boek en meer specifiek over het onderscheid tussen ‘talent’ en ‘talent in actie’. Geniet mee van deze cartoons.

Ze werden gemaakt door cartoonist Kees Smits van Sketch Me. Een goed idee om Kees uit te nodigen op je event. Zijn cartoons werden door het publiek heel erg gesmaakt!

alle info op www.SketchMe.nl

Informatie over het lerend netwerk vind  op www.vuurwerkt.be/lerendnetwerk.be