Maandag 30 augustus om 20u: interview met Luk Dewulf over “ik kies voor mijn talent”

29 08 2010

Morgenavond, maandag 30 augustus wordt, iets na 20u een interview uitgezonden op radio 1 met Luk Dewulf naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar.

Frank Stappaerts interviewt Luk Dewulf. Het interview duurt een twaalftal minuten

Advertenties
In gesprek over Waarden

4 06 2010

Op 15 april jl.  maakte Bond zonder Naam de resultaten van de Nationale Waardepeiling bekend. Alle Vlaamse partijvoorzitters werden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.  Voor één keer waren politieke partijen het met elkaar eens: het gesprek rond waarden, met respect voor verscheidenheid,  moet verder worden gevoerd. Deze consensus is een kostbare aanmoediging voor het ‘Waarden in Actie’-plan dat Bond zonder Naam opstart.

Tussen de uitbarsting van de IJslandse vulkaan en het BHV-dossier zorgden de Vlaamse partijen voor een ‘historisch’ moment tijdens het BZN Waardecongres.   Alexander De Croo (Open VLD),  Bart De Wever (N-VA) , Wouter Van Besien (GROEN!) en Caroline Gennez (sp.a) waren persoonlijk als partijvoorzitter aanwezig. Marianne Thyssen (CD&V) en Bruno Valkeniers lieten zich vervangen, respectievelijk door Ward Kennes, Vlaams Volksvertegenwoordiger ,en Steven Utsi, directeur studiedienst. Ulla Werbrouck (LDD) had toegezegd, maar werd in extremis verhinderd.

Tijdens dit waardedebat ontstond over de partijgrenzen heen een gemeenschappelijk beeld van waarden. Bond zonder Naam kreeg een volmondige ‘JA’ als het gaat om een samenleving waarin de politiek en Vlaanderen  1) samenwerken aan een lange termijnperspectief en zich bekommeren om toekomstige generaties, 2) zich verbonden weten door waarden en vanuit een normbesef sociale controle uitoefenen, 3) gemeenschap- en burgerschapszin verder ontwikkelen en tenslotte respect opbrengen voor anderen, ook als ze verschillend zijn.

Alle partijen hebben hun steun en partnerschap officieel toegezegd aan het BZN ‘Waarden in Actie’-plan dat bestaat uit drievoud: 1) Nationale Waardepeiling, 2) Gesprek op het ‘marktplein’ en 3) Jaarlijkse Boodschap zonder Naam-campagne rond één van de 10 gekozen waarden waar Vlaanderen concreet mee aan de slag kan.  Met dit actieplan wil Bond zonder Naam in alle sectoren van de samenleving  een gesprek op gang trekken met mensen over wat zij belangrijk vinden. De samenwerking met de 10 steden en gemeenten en de politieke partijen zijn de eerste stappen in dit waardetraject. Op deze manier beoogt BZN op een duurzame manier beweging te creëren rond waarden.

Zo vlak voor de verkiezingen koesteren wij de uitkomst van ons waardecongres. Op een moment dat politieke partijen het over niets meer eens lijken, bevestigen ze allemaal voor een volle zaal dat  de nood aan dialoog rond waarden, het vertrouwen in de politiek en in de toekomst kan herstellen. De maatschappelijke rol die BZN al 50 jaar speelt werd hierin sterk gewaardeerd; Dat was ronduit deugddoend. Volgens Alexander De Croo maakt dit waardenproject enkel kans als het  niet gepolitiseerd, maar vanuit een onafhankelijke sociaal-culturele beweging als BZN wordt aangestuurd. Je kan raden dat dit ons hoopvol stemt. In een politiek systeem dat mensen dwingt om in conflict te gaan, is het niet gemakkelijk om een verbindend gesprek aan te gaan. BZN is dan ook zeer dankbaar om de inspanningen die door alle partijvoorzitters werden geleverd. BZN zal politieke partijen in de toekomst blijven uitnodigen tot een gelijkaardig gesprek  rond andere waardegerelateerde thema’s waar BZN werk wil van maken. Wordt vervolgd!”aldus Patrick Hanjoul, directeur van Bond zonder Naam.

Over synchroniciteit, authenticiteit en talent

4 06 2010

Vandaag heb ik na zeven jaar voor de laatste keer een groep begeleid in de leergang opleidingskunde in Nederland. Vanaf september start een mooi en nieuw leertraject in Vlaanderen over effectieve leerinterventies.

Een mooie groep professionals stond twee dagen stil bij datgene wat echt werkt in advieswerk. De succesverhalen na een jaar lang ontwikkelen en leren als professional in het vak van leren en veranderen waren divers en toch zo verbonden vanuit hun essentie. Doen waar je goed in bent, authentiek handelen, leidt tot onverwachte interventies. Op het gevoel af. Anderen vinden het “lef hebben” of “durven”. De persoon zelf getuigt: “het ging vanzelf”, “ik deed gewoon wat ik dacht dat op dat ogenblik nodig was”;

Hoogtepunt van deze tweedaagse was de ontmoeting met Hans Vermaak, mede-auteur van Leon De Caluwe bij het boek “Leren Veranderen”. En nu ook auteur van het boek “plezier bij taaie vraagstukken”. Hans Vermaak geeft op een sublieme manier woorden aan wat écht werkt bij verandering. Een absolute aanrader voor professionals die het verschil willen maken.

Ben jij een kenniswerker? Doe alvast de test. En kom – als je daar zin in hebt – naar de kenniswerkersdag op 31 mei bij IMEC in Leuven

10 05 2010

Het begrip kenniswerker en kenniswerk is de afgelopen jaren geïntroduceerd door mensen als Peter Drucker, Joseph Kessels en Matthieu Weggeman. Een kenniswerker is iemand die vanuit zijn passie en talent voortdurend op zoek is naar nieuwe kennis en informatie, die zich voortdurend de vraag stelt wat die nieuwe kennis betekent voor zijn praktijk en die de nieuwe inzichten vertaalt in stapsgewijze verbeteringen of radicale innovatie van producten, diensten en processen.

Kenniswerk in onlosmakelijk verbonden met concepten zoals talent, passie, zelfsturing, ondernemerschap, intrinsieke motivatie, flow, innovatie….

Op vraag van Agoria heeft Kessels & Smit onderzoek gedaan naar wat kenniswerk is, hoe je een werk/leeromgeving creëert voor kenniswerkers, hoe je leiding geeft aan kenniswerkers en hoe je als bedrijf aantrekkelijk bent, wordt en blijft voor kenniswerkers.

Het geheel heeft geleid tot de website http://www.dekenniswerker.com, een informatieve website met achtergrondinformatie en tools.

Op de website kan iedereen die dat wil de kenniswerkers-test invullen. Door het invullen van die test kom je te weten in hoeverre jij in je huidige rol een kenniswerker bent.  De test vind je hier: http://tool.dekenniswerker.be/

Op 31 mei gaan we aan de slag met het gedachtengoed rond de kenniswerker op een studiedag bij IMEC die als spin-off van de KU Leuven als jaren een voorbeeld is van innovatie. Kessels & Smit, The Learning Company organiseert deze studiedag samen met Leuven INC. en Agoria.

Het wordt een erg boeiende dag waarbij Joseph Kessels ingaat op kenniswerk, Hubert Deneve van Imec een case presenteert en waarbij we ook aan de slag gaan met de toolbox die Suzanne Verdonschot geeft gemaakt als concrete toepassing bij haar doctoraat over innovatie.

Ik zie zelf erg uit naar deze dag,

Alle informatie over deze studiedag vind je in bijlage: Flyer Dag van de Kenniswerker 2010

Boek ‘Leiden naar Talent en Bezieling’ is klaar!

7 05 2010

Een nieuw boek is als een geboorte. Aan elk boek is gedurende een hele tijd met veel zorg aan gewerkt. Er is talent voor uitgedaagd. Er is bezieling in geblazen. En dan is het klaar voor een eigen leven. De auteurs laten het los in de wereld, in de hoop dat het vele anderen mag inspireren. Dat het doet nadenken. Dat mensen erover gaan praten. Dat het de kiem legt van nieuwe praktijken.

Een nieuw boek in de wereld zetten is dan ook een bijzonder moment. Een moment om vele mensen te laten kennismaken met deze nieuwe creatie. Een moment om het ook een beetje binnenstebuiten te keren. Om de waarde ervan te taxeren. En om te vieren. Net als elke geboorte in goed gezelschap gevierd hoort te worden.

Vandaag wordt in Antwerpen het boek ‘Leiden naar Talent en Bezieling. Energie van mensen verbinden tot teamkracht’ voorgesteld. De centrale boodschap van Leiden naar talent en bezieling is: ‘Focus op de sterkten van je medewerkers, en bouw op het werk aan relaties van hoge kwaliteit’. Het gevolg is dat bezielde medewerkers met passie investeren in hun talent. Dat werkt aanstekelijk in teams. Bezielde medewerkers in creatieve teams maken organisaties sterk en innovatief. Over hoe dat werkt en hoe jij dit kan doen werken, gaat dit boek. Lees de rest van dit artikel »

Een bijzonder gesprek met de Vlaamse Partijvoorzitters op basis van “appreciative inquiry”

3 05 2010

Tijdens de paasvakantie heeft Bond Zonder Naam naar aanleiding van zijn 50 jarig bestaan de resultaten bekendgemaakt van de nationale waardepeiling. Daarbij werd gezocht naar de belangrijkste waarden van de Vlaming als antwoord op de vraag:
– welke waarden zijn voor jou persoonlijk belangrijk?
– welke waarden zie je vandaag in de maatschappij?
– welke waarden zou je in de toekomst in Vlaanderen willen zien.

Op basis van deze resultaten hebben Luk Dewulf en Veronique Goossens (nieuwsanker Kanaal Z)  een gesprek gevoerd met de  partijvoorzitters van de Vlaamse politieke partijen:

– Caroline Gennez (SPA)
– Bart De Wever (NVA)
– Alexander De Croo (VLD)
– Wouter Van Besien (GROEN)
– Ward Kennes (ter vervanging van Marianne Thijssen) (CD&V)
– Steven Utsi (ter vervanging van Bruno Valkeniers) (Vlaams Belang)
– Ulla Werbrouck was aangekondigd, maar moest door onvoorziene omstandigheden afhaken (Lijst De Decker)

Bond Zonder Naam zal de inhoudelijke resultaten van dit lange gesprek (anderhalf uur) op zijn website en via zijn communicatiekanalen verspreiden. Wat opmerkelijk was aan dit gesprek is dat we het opgebouwd hebben vanuit de benadering van Appreciative Inquiry, meer bepaald gebruik makend van de vier klassieke fasen, waar telkens één vraag aan was gekoppeld:

– Discovery: “wat is voor u persoonlijk een belangrijke waarde en wat is een verhaal uit uw leven dat dit illustreert?”

– Dream: “wat is in de lijst van de waarden die de Vlaming naar de toekomst toe erg belangrijk vindt, een waarde die voor uw partij ook erg belangrijk is?

– Design: “als je kijkt naar de lijst van waarden die de Vlaming vandaag ziet in de maatschappij, wat valt u dan op? Wat denkt u dan? Wat voelt u dan? En was is dan een waarde die u naar de toekomst toe zou willen versterken?

– Destiny: “wat is een concreet initiatief dat u als partijvoorzitter wil nemen rond een waarde die u bij  Vlamingen naar de toekomst toe zou willen versterken.

Voorafgaand aan het gesprek – in de aanleiding – werd door de voortreffelijke Véronique Goossens gevraagd aan de partijvoorzitters om er geen traditioneel debat van te maken, maar een gesprek waarin vooral zou worden gezocht naar de verbinding tussen de verschillende perspectieven. Het was de rol van Luk Dewulf om in het gesprek na elke vraag die verbindingen samen te vatten en terug te geven.

Het was opvallend dat bij die samenvattingen gericht op het gemeenschappelijke in alle standpunten, er telkens wel een (andere) partijvoorzitter was die benadrukte dat er toch wel grote verschillen waren tussen de standpunten (en dat dat ook wel mag). En dat mag natuurlijk ook!

Geleidelijk aan echter ontstond er een consensus over de grenzen van de verschillende partijen heen over waar het met waarden in de toekomst in Vlaanderen naar toe moet. Een bijzonder resultaat. Het toont de kracht aan van “appreciative inquiry”. Achter het verschil zoeken naar verbindingen gericht op een gedeeld toekomstbeeld.

En een heel mooi voorbeeld van wat Bond Zonder Naam wil: de dialoog over waarden in de samenleving stimuleren en zo ook de waardebeleving versterken.

De foto’s hieronder werden genomen door journalist/fotograaf Jo Creten

Keynote over talent op EFYE conferentie in Antwerpen op vrijdag 28 mei

3 05 2010

Van woensdag 26 tot vrijdag 28 mei gaat in Antwerpen de “Fifth European Conference on First Year Experience”. Organisator is het “Plantijn Hogeschool University College”.

Tijdens deze conferentie staan de ervaringen centraal van studenten in het Hoger Onderwijs overal in Europa, met de nadruk op eerste jaar studenten.

Er zijn drie keynotes op deze conferentie:

Op 26 mei spreekt Joseph Kessels: “Talent Development and competency-based education: Navigating between tempting inspiration and grim bureaucracy”

Op 27 mei spreekt Joe Cuseo: “The First-Year Experience: What is Its Appeal? What are Its Ideals?

Op 28 mei spreekt Luk Dewulf: “Building powerful schools and learning environments based on talent”

Alle informatie over deze boeiende conferentie vind je op http://www.efye.eu

The First-Year Experience: What is Its Appeal? What are Its Ideals?