Column in Bulletin Cultuur & School

22 04 2010

In de mei versie van het “Bulletin Cultuur en School” is een column verschenen van Luk Dewulf over talent. Dit naar aanleiding van de keynote van Luk op de Dag van de cultuureducatie in Vlaanderen.

Het “Bulletin Cultuur en School” is gratis en verschijnt vijf keer per jaar. Het tijdschrift wil cultuureducatie in scholen en in culturele instellingen verstevigen door reportages uit de praktijk, verslagen, achtergrondartikelen, interviews en informatie over cultuureducatie-beleid.

Elke maand wordt ook een gast uitgenodigd om een column te schrijven. U vindt het interview op http://www.cultuurplein.nl/bulletin/bulletinpdf/2010

Je kan het ook nalezen in bijlage.

Column_Talent_is_er_als_het_maar_wordt_gezien.62

Advertenties
Golemfeest op 25 april in Heusden-Zolder: Talent in beeld

20 04 2010

Op zondag 25 april vindt in Heusden-Zolder het grote Golem Feest plaats onder de titel: Talent in beeld. Met dit evenement komt een droom in vervulling van mijn collega Lieve Scheepers. Enkele jaren gelden kwam ze Koen Vanmechelen tegen. Een schitterende kunstenaar. De Golem is een kunstwerk dat door Koen Vanmechelen werd ontworpen. Maar het is telkens een lokale gemeenschap die het beeld zelf maakt (op basis van aangeleverd materiaal). Heel bijzonder aan de Golem is dat er een deurtje is op zijn borst waar iedereen die dat wil een boodschap kan in stoppen. Die boodschap kan je volledig toevertrouwen aan de Golem. Die bewaakt en zorgt voor wat je aan hem vertelt. Op die manier is het maken van zo’n Golem een erg krachtig proces, zeker in contexten waar mensen zich kwetsbaar voelen en nood hebben aan veiligheid en vertrouwen.

En zo werd ook in Heusden-Zolder een Golem gemaakt. Zondag vindt een groot feest plaats waarin het kunstwerk wordt onthuld. Er zijn heel wat randactiviteiten. En heel veel aandacht voor talent. Een aanrader dus.

Je vindt meer informatie in het document in bijlage of op http://www.cosmogolembolderberg.be

flyer golem

Een leuk gesprek met Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet over talent in het onderwijs

26 03 2010

Vanavond kwam Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet op bezoek bij Kessels & Smit, The Learning Company in Gent om van gedachten te wisselen over talent in het onderwijs. Aanleiding was het boek “ik kies voor mijn talent”. Luc Verheijen en Luk Dewulf waren de gastheren. Het was een bijzonder leuk gesprek met een gedreven minister. 

Heel mooi was zijn pleidooi om de dynamiek van het jeugdwerk te koppelen aan die van het onderwijs. En zijn steun aan alle initiatieven die succesvolle praktijken rond talent in het onderwijs bijeenbrengen en verspreiden. Heel inspirerend. Zelfs in die mate dat Luc en Luk beslist hebben om een geheel nieuw initiatief te starten. Daarover later meer.

Aan het eind van het gesprek werd zowel het boek “Van kiem tot kracht” als “Ik kies voor mijn talent” aan de minister overhandigd.
Zie ook www.lerendoorwaarderen.nl

De Top-10 waarden van de Vlaming. Internationale Conferentie in Antwerpen van 13 tot 16 april

22 03 2010

Bond Zonder Naam is vijftig jaar jong. De organisatie werd ooit bekend omwille van zijn spreuken maar is vandaag een jonge & bruisende organisatie met ontzettend veel initiatieven. Bond Zonder Naam wil mensen in gesprek brengen rond waarden. Daarom werd in samenwerking met Richard Barrett een nationale waardepeiling opgezet. Meer dan 8000 vlamingen hebben die vragenlijst ondertussen ingevuld. En de resultaten geven een antwoord op o.a. deze drie vragen: welke 10 waarden vindt de Vlaming persoonlijk het belangrijkste? Welke 10 waarden herkent de Vlaming vandaag in de samenleving. En Welke 10 waarden vindt de Vlaming het belangrijkste voor de toekomst. De resultaten worden bekendgemaakt op donderdag 15 april in Antwerpen. Onmiddellijk gevolgd door een gesprek met alle partijvoorzitters van de Vlaamse politieke partijen. En de resultaten zijn interessant. Noemen mensen andere waarden als ze ouder worden? Noemen West-Vlamingen andere waarden dan Limburgers?  Een tip van de sluiter oplichten kan nog niet, maar de resultaten leveren veel gespreksstof op.  Ook in de pers zal er ruim aandacht worden besteed aan de bekendmaking van de resultaten.

Rond deze gebeurtenis heeft Bond zonder Naam een prachtige conferentie opgezet.
Het begint op dinsdag 13 april met de voorstelling  van het “World Book of Happiness”,  (www.theworldbookofhappiness.com) een prachtig project van Leo Bormans, hoofredacteur van Klasse, waarin hij aan wetenschappers over de gehele wereld de vraag heeft gesteld om op basis van het eigen onderzoek aan te geven wat geluk is.

Op woensdag 14 april gaan alle bijdragen over leren rond waarden: groeien naar een waardegedreven leergemeenschap. Een dag over waardegericht onderwijs met internationale experten.

Op donderdag 15 april staat de bekendmaking van de resultaten van de nationale waardepeiling centraal. Dan worden ook de 10 gemeenten voorgesteld waar gesprekken op het marktplein zullen worden gevoerd over waarden in het najaar van 2010

Luk Dewulf zal zowel op woensdag 14 april als donderdag 15 april een rol spelen in het programma.

Je kan je nog inschrijven voor deze mooie conferentie. Voor meer informatie zie http://www.bzn.be/Repository/ALIVE_conferentie/ALIVE_NL_programma.pdf

Derde druk voor “ik kies voor mijn talent”

17 03 2010

De voorraad van “ik kies voor mijn talent” bij LannooCampus is uitgeput. En dus iets meer dan zes maanden na het verschijnen van het boek komt er een derde druk.

Gelukkig is het boek nog goed te verkrijgen in de boekhandel. En binnen enkele weken is er een nieuwe voorraad vers van de pers.

Dank aan alle lezers van het boek. Voor het enthousiasme. En de vele gesprekken over hoe het boek inspireert, vragen en dilemma’s oproept.

Workshop Luk Dewulf op de Europese Conferentie van de Positieve Psychologie in Kopenhagen

11 03 2010

Van 23 tot 26 juni gaat in Kopenhagen de Europese Conferentie van de Positieve Psychologie door in Kopenhagen. Het wordt een erg boeiende conferentie met topsprekers zoals
– Mihalyi Csiksentmihalyi (Flow)
– Barbara Fredrickson (broad and build theory)
– Howard Gardner (meervoudige intelligentie)

Luk Dewulf geeft op de conferentie een workshop naar aanleiding van zijn boek. Hij gaat in op de verbinding tussen competentiemanagement en talentontwikkeling (zie elders op deze blog)

Er gaan al enkele Vlamingen mee. Zo stelt Leo Bormans (hoofdredacteur Klasse) op de conferentie zijn ‘world book of happiness” voor. Een prachtig project (zie www.worldbookofhappiness.be )

Alle informatie over de conferentie vind je op www.ecpp2010.dk

Hoe meer volk, hoe meer vreugde!

Leergang Ontwerpen van Effectieve Leerinterventies. Het nieuwe leertraject van de FCE in Vlaanderen

8 03 2010

Brochure 2010-11Sinds 2000 heeft Luk Dewulf de leergang opleidingskunde/leergang corporate learning van de FCE begeleid, eerst in Vlaanderen, vervolgens in Nederland.

Onder enthousiast trekkerschap van Niel Van Meeuwen wordt nu een nieuwe éénjarige leergang opgestart in het najaar. Luk Dewulf zal zelf ook een belangrijke rol spelen in de begeleiding.

Ook de inzichten van het boek worden in het leertraject verwerkt.  Je vindt de brochure in bijlage.