Column in Bulletin Cultuur & School

22 04 2010

In de mei versie van het “Bulletin Cultuur en School” is een column verschenen van Luk Dewulf over talent. Dit naar aanleiding van de keynote van Luk op de Dag van de cultuureducatie in Vlaanderen.

Het “Bulletin Cultuur en School” is gratis en verschijnt vijf keer per jaar. Het tijdschrift wil cultuureducatie in scholen en in culturele instellingen verstevigen door reportages uit de praktijk, verslagen, achtergrondartikelen, interviews en informatie over cultuureducatie-beleid.

Elke maand wordt ook een gast uitgenodigd om een column te schrijven. U vindt het interview op http://www.cultuurplein.nl/bulletin/bulletinpdf/2010

Je kan het ook nalezen in bijlage.

Column_Talent_is_er_als_het_maar_wordt_gezien.62

Advertenties