De start van een lerend netwerk rond talent en bezieling in Oost-Vlaanderen: The Human Valley

21 01 2010

Op 20 januari vond een startbijeenkomst plaats van een lerend netwerk rond talent en bezieling voor mensen die wonen en werken in Oost-Vlaanderen. Het opstarten van zo’n lerend netwerk is een een initiatief dat ontstaan is op de slotbijeenkomst van het door ESF ondersteunde lerende netwerk rond talent en bezieling  (www.vuurwerkt.be/lerendnetwerk). Gedurende twee jaar hebben een 90 tal mensen uit een 50 tal organisaties over sectoren heen samen gewerkt aan projecten rond talent en bezieling. Onderliggend aan die projecten was steeds het kijken vanuit het perspectief van “waarderend onderzoek” of “appreciative inquiry”. Prof. Ron. Fry van de Case Western Reserve University in Cleveland speelde daarbij een belangrijke rol in de begeleiding

Enkele mensen van Het Pedagogisch Centrum Wagenschot in Eke hebben het initiatief genomen om zo’n lerend netwerk in Oost-Vlaanderen op te starten. Aan Luk Dewulf werd gevraagd om de begeleiding op zich te nemen.

De eerste bijeenkomst was een succes. Een groep van 17 professionals heeft er heel veel zin in om een reeks van activiteiten op te starten waarbij:

– we werken rond talent en bezieling
– door het delen van verhalen over praktijken
– we zoeken naar antwoorden op vragen gebruikmakend van de input van mensen uit heel diverse sectoren
– we ondersteunen elkaar bij het werken aan concrete realisaties
– we laten ons inspireren door concepten, kaders, methoden
– we gaan in kleinere groepen aan de slag rond thema’s en projecten
– en willen het ook steeds gezellig maken.

Iedereen die woont of werkt in Oost-Vlaanderen, die vanuit een persoonlijke betrokkenheid wil werken aan talent en bezieling, en die nieuwsgierig is naar de rol van “appreciative inquiry” of “waarderend onderzoek”. Is welkom. Het is prima als mensen één bijeenkomst snuffelen. Tegelijk willen we dat mensen, als ze zich vervolgens aansluiten, zich ook engageren om aanwezig te zijn bij de activiteiten van het lerend netwerk.

Op basis van de eerste bijeenkomst wordt nu een plan en een begroting gemaakt. Er zal gezocht worden naar financiële ondersteuning vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij dewulf@kessels-smit.be of trees.dekeyser@wagenschot.be

Een regionaal netwerk in Oost-Vlaanderen: a human valley!

Advertenties
Lerend netwerk ‘ontwikkelen vanuit talent en bezieling’ zet zijn deuren open.

30 09 2009

Het Lerend Netwerk “Ontwikkelen vanuit Talent en Bezieling” is een unieke samenwerking tussen honderd mensen uit ruim vijftig Vlaamse bedrijven, sociale organisaties, sociale economie, onderwijs- en overheidsinstellingen. Ontdek hier onze droom.

De deelnemers aan het Lerend Netwerk hebben een jaar gewerkt aan nieuwe praktijken in hun organisatie. Hierover gaan we nu graag de dialoog aan met jou. Afspraak op 15 oktober van 12u tot 18u bij KRC-Genk. Het programma en praktische gegevens vind je hier . Vooraf inschrijven is nodig: klik hier. Lees de rest van dit artikel »