In gesprek over Waarden

4 06 2010

Op 15 april jl.  maakte Bond zonder Naam de resultaten van de Nationale Waardepeiling bekend. Alle Vlaamse partijvoorzitters werden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.  Voor één keer waren politieke partijen het met elkaar eens: het gesprek rond waarden, met respect voor verscheidenheid,  moet verder worden gevoerd. Deze consensus is een kostbare aanmoediging voor het ‘Waarden in Actie’-plan dat Bond zonder Naam opstart.

Tussen de uitbarsting van de IJslandse vulkaan en het BHV-dossier zorgden de Vlaamse partijen voor een ‘historisch’ moment tijdens het BZN Waardecongres.   Alexander De Croo (Open VLD),  Bart De Wever (N-VA) , Wouter Van Besien (GROEN!) en Caroline Gennez (sp.a) waren persoonlijk als partijvoorzitter aanwezig. Marianne Thyssen (CD&V) en Bruno Valkeniers lieten zich vervangen, respectievelijk door Ward Kennes, Vlaams Volksvertegenwoordiger ,en Steven Utsi, directeur studiedienst. Ulla Werbrouck (LDD) had toegezegd, maar werd in extremis verhinderd.

Tijdens dit waardedebat ontstond over de partijgrenzen heen een gemeenschappelijk beeld van waarden. Bond zonder Naam kreeg een volmondige ‘JA’ als het gaat om een samenleving waarin de politiek en Vlaanderen  1) samenwerken aan een lange termijnperspectief en zich bekommeren om toekomstige generaties, 2) zich verbonden weten door waarden en vanuit een normbesef sociale controle uitoefenen, 3) gemeenschap- en burgerschapszin verder ontwikkelen en tenslotte respect opbrengen voor anderen, ook als ze verschillend zijn.

Alle partijen hebben hun steun en partnerschap officieel toegezegd aan het BZN ‘Waarden in Actie’-plan dat bestaat uit drievoud: 1) Nationale Waardepeiling, 2) Gesprek op het ‘marktplein’ en 3) Jaarlijkse Boodschap zonder Naam-campagne rond één van de 10 gekozen waarden waar Vlaanderen concreet mee aan de slag kan.  Met dit actieplan wil Bond zonder Naam in alle sectoren van de samenleving  een gesprek op gang trekken met mensen over wat zij belangrijk vinden. De samenwerking met de 10 steden en gemeenten en de politieke partijen zijn de eerste stappen in dit waardetraject. Op deze manier beoogt BZN op een duurzame manier beweging te creëren rond waarden.

Zo vlak voor de verkiezingen koesteren wij de uitkomst van ons waardecongres. Op een moment dat politieke partijen het over niets meer eens lijken, bevestigen ze allemaal voor een volle zaal dat  de nood aan dialoog rond waarden, het vertrouwen in de politiek en in de toekomst kan herstellen. De maatschappelijke rol die BZN al 50 jaar speelt werd hierin sterk gewaardeerd; Dat was ronduit deugddoend. Volgens Alexander De Croo maakt dit waardenproject enkel kans als het  niet gepolitiseerd, maar vanuit een onafhankelijke sociaal-culturele beweging als BZN wordt aangestuurd. Je kan raden dat dit ons hoopvol stemt. In een politiek systeem dat mensen dwingt om in conflict te gaan, is het niet gemakkelijk om een verbindend gesprek aan te gaan. BZN is dan ook zeer dankbaar om de inspanningen die door alle partijvoorzitters werden geleverd. BZN zal politieke partijen in de toekomst blijven uitnodigen tot een gelijkaardig gesprek  rond andere waardegerelateerde thema’s waar BZN werk wil van maken. Wordt vervolgd!”aldus Patrick Hanjoul, directeur van Bond zonder Naam.

Advertenties
Bond Zonder Naam = 50. Nationale waardepeiling en gesprekken op het dorpsplein

8 11 2009

Ontdek hoeveel pit er in je waarden zit banner

Bond zonder naam kennen velen onder jullie vanuit de bekende spreuken. Maar BZN is ontzettend actief en is initiatior van vele initiatieven die gericht zijn op een betere samenleving.

Naar aanleiding van het jubileum wordt een nationale waardepeiling gehouden. Je kan klikken op de figuur hiernaast of gaan naar www.nationalewaardepeiling.be om aan te geven welke waarden voor jou belangrijk zijn, vandaag en in de toekomst.

In april 2010 gaat een conferentie door waarop de resultaten van de waardepeiling worden bekendgemaakt. Luk Dewulf zal er ook een bijdrage leveren.

En vanaf de zomer 2010 worden een aantal gesprekken gevoerd bij een tiental Vlaamse gemeenten op het dorpsplein over waarden. Daarbij zullen in de aanpak de invalshoeken van het ‘World Café’ en ‘Appreciative Inquiry” met elkaar worden verbonden.