Recensie door Linda Huijsmans

3 12 2009

De titel “Ik kies voor mijn talent” doet vermoeden dat Luk Dewulf een soft zelfhulpboek heeft geschreven. Eenmaal opengeslagen blijkt het een praktische gids voor een zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling te zijn. Dewulf belicht het fenomeen talent van alle kanten en schetst de omstandigheden waarin dat het best tot bloei komt. Om de theorie tot leven te brengen, noemt hij vele voorbeelden en voegt vragenlijsten bij om zelf in te vullen.

Lees hier de volledige recensie.

Advertenties
Recensie door NBD|Biblion

18 11 2009

Ondertussen beginnen de recensies op te duiken op het internet. Volgende recensie plukten wij van de website van bol.com:

Met dit boek wil Luk Dewulf, pedagoog en adviseur bij ‘The Learning Company’, de lezer aanzetten om zijn talent ten volle te ontplooien. De centrale gedachte is dat je zelf je verantwoordelijkheid moet nemen om te werken aan datgene waar je goed in bent. Eerst legt de auteur de verbinding tussen talent en duurzaamheid. Vervolgens bouwt hij een referentiekader op en gaat hij dieper in op enkele belangrijke begrippen. Daarna gaat Dewulf in op het keuzeproces en de handleidingshypothese, die stelt dat iedere mens een handleiding heeft die kan leiden tot zelfrealisatie. Verder heeft hij ook aandacht voor het feit dat mensen hun eigen talenten of die van anderen soms niet zien. Tot slot formuleert hij een aantal aanbevelingen die kunnen worden toegepast in werksituaties, scholen en de opvoeding. Dat alles wordt ondersteund met casussen, opdrachten, instrumenten, tips en eindnoten. Een vlot geschreven en positief boek, dat vooral de krachten van mensen benadrukt, geschikt voor een ruim publiek. Aantrekkelijke kleurendruk, verlucht met schema’s, kaders en enkele foto’s. Hardcover.