Competentiemanagement en talentontwikkeling met elkaar verbinden

8 12 2009

 

Een van de grootste uitdagingen voor een beleid gericht op ontwikkeling van talent is het zoeken naar een verbinding met competentiemanagement. Het gaat daarbij niet om of-of, maar om én-én.

De drie documenten in bijlage kunnen jullie daarbij helpen:

– in de powerpoint vind je een weergave van vier relationele praktijken. Deze term is bewust gekozen, want het gaat om praktijken waarin medewerkers en leidinggevenden het samen hebben over talent, ontwikkeling, doelstellingen, functioneringstekorten.

– in de vragenlijst krijg je per relationele praktijk 7 vragen. Het antwoord op die vragen kan je invullen op het scoreblad. De eerste vijf vragen per praktijk peilen naar het aanwezig zijn van die praktijk. Vraag zes en zeven gaan over teveel van het goeie. Als een praktijk in overdreven mate aanwezig is, op zo’n manier dat het zijn doel voorbijschiet.

Als je de vragenlijst invult, krijg je een goed beeld van de situatie in jouw organisatie. Ik ben benieuwd naar de reacties.

Competentiemanagement & talentontwikkeling

scoreblad

vragenlijst competentieontwikkeling en talentmanagement (vs 2)

Maak gerust gebruik van dit materiaal. Als je verwijst naar de bron (deze weblog en het boek). En als je via deze weg of via mail je ervaringen deelt in het gebruik ervan. Als je met vragen zit, neem dan gerust contact op. Veel succes

Advertenties