Human Valley: De scholen van Deinze werken aan een stad waarin elke jongere op zijn talent wordt aangesproken

14 12 2009

De stad Deinze (Oost-Vlaanderen) heeft middelen vrijgemaakt om alle scholen te begeleiden bij het opstarten van piloten en experimenten om jongeren aan te spreken op hun talent. Een bijzonder en niet vanzelfsprekend initiatief. Passend in een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling van onderwijs.

Via het samenwerkingsverband “Jeugd en School” komen directies, leerkrachten van scholen, het lokale CLB en andere organisaties die met jongeren werken,  samen  om te zoeken naar piloten, experimenten en nieuwe praktijken in het aanspreken van jongeren in het onderwijs op talent.

De ideeën voor experimenten zijn nu nog embryonaal maar worden verder uitgewerkt: gesprekken met leerlingen over talent, vak- en schooloverschrijdende contexten creëren waarin talent naar boven kan komen, een pedagogische studiedag met alle scholen van de stad aangevuld met stakeholders die met jongeren te maken hebben, werkvormen voor klasseraden waarbij niet de jongere als probleem, maar de jongere als kans naar voor komt, gesprekken voeren met ouders, sensibilisering, ….

In het voorjaar van 2010 worden de experimenten concreet gemaakt en verder ontwikkeld. Wellicht leidend tot een mooi product dat verder in Vlaanderen kan worden verspreid.

Een prachtig initiatief, uitdrukkelijk ondersteund door het gemeentebestuur. Welke steden volgen? Na Silicon Valley en Flanders Language Valley is het misschien tijd voor een Flanders Human Valley

Advertenties