Als je talent en zand bij elkaar brengt…

18 11 2009

Beelden zeggen veel meer dan woorden…

Advertenties
Talent in Actie: ludiek voorbeeld

17 11 2009

Vandaag stootte ik op volgend youtube-filmpje dat een prachtig voorbeeld is van het talent dat een jongeman achter de drive-in aan het licht legt. Een ludiek voorbeeld van talent:

Cartoons slotevent ‘Lerend netwerk talent en bezieling’ door Cees Smits van Sketch Me

24 10 2009

Afbeelding1

Tijdens het slotevent van het lerend netwerk rond talent en bezieling werden prachtige cartoons gemaakt. O.a. naar aanleiding van het interview dat Luk Dewulf gaf over het boek en meer specifiek over het onderscheid tussen ‘talent’ en ‘talent in actie’. Geniet mee van deze cartoons.

Ze werden gemaakt door cartoonist Kees Smits van Sketch Me. Een goed idee om Kees uit te nodigen op je event. Zijn cartoons werden door het publiek heel erg gesmaakt!

alle info op www.SketchMe.nl

Informatie over het lerend netwerk vind  op www.vuurwerkt.be/lerendnetwerk.be