Boekbespreking “ik kies voor mijn talent” in Slow Management

26 01 2010

In het winternummer van Slow Management is net een boekbespreking van “ik kies voor mijn talent” verschenen.
Je vindt de bespreking in bijlage.

Slow Management is een Nederlands vakblad over management dat in 2007 is opgericht door Jaap Peters (auteur van onder andere Intensieve Menshouderij) en Uitgeverij MainPress. Het begrip Slow Management staat voor het managen van een organisatie met aandacht voor kwaliteit, continuïteit en de mensen die er werken, met al hun professionaliteit en vakmanschap. Het tijdschrift Slow Management wil tegengas geven aan het louter op economische principes inrichten van bedrijven, waarbij de mens steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Het is het enige managementvakblad in Nederland dat zich richt op het ontwikkelen en doorgeven van een visie op organisaties en organiseren waarbij de belangen en middelen van alle stakeholders aan bod komen.

In het decembernummer is ook een interview opgenomen met Joseph Kessels en Suzanne Verdonschot. Joseph Kessels vertelt o.a. hoe managers niet altijd bijdragen tot een krachtige leeromgeving voor autonome professionals. En Suzanne Verdonschot (recent gepromoveerd tot doctor op basis van een prachtig proefschrift) gaat in op de principes en voorwaarden voor een omgeving waarin innovatie en kennisproductiviteit tot stand komen.

Het tijdschrift is een aanrader. Alsook het werk van Jaap Peters. Hij heeft mijn denken erg beïnvloed door zijn kijk op organisaties vanuit de inzichten van het chaosdenken. In zijn boek “niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden” brengt hij een erg waardevol en praktisch hanteerbaar kader voor het zien en beschrijven van dilemma’s. Daarbij hanteert hij het onderscheid tussen oud denken, nieuw denken, oud doen en nieuw doen.

boekbespreking Slow Management

Advertenties